Gemeente Leeuwarden

Voor Leeuwarden is het doel een fossielvrije provincie in 2020.

Groen gas en zonne-energie, wind-energie, geothermie, warmtelevering en windenergie zijn de belangrijkste doelen.
Belangrijke insteek is de realisatie van nieuwe werkgelegenheid en kennisontwikkeling.
De thema's zijn: gebouwde omgeving, energie uit afval, zonne-energie en schone mobiliteit (auto's op groen gas, elektrisch rijden en varen).

Leeuwarden heeft ook een duurzaamheidsubsidie voor particuliere nieuwbouwwoningen ingesteld. Met deze stimuleringsregeling wil de gemeente Leeuwarden  duurzaam bouwen, gebruik van regenwater en het bevorderen van het gebruik van duurzame, niet fossiele, energiebronnen bij nieuwbouwwoningen in de gemeente stimuleren.

Na de zomer opent het kenniscentrum Groen Gas Nederland officieel haar deuren in Leeuwarden op Nij Bosma Zathe. Het landelijke centrum gaat alle kennis over deze vorm van duurzame energie bundelen. En beschikbaar stellen voor geïnteresseerde burgers, scholieren of specialisten. Het centrum is onderdeel van Groen Gas Nederland, dat op verschillende manieren projecten om Groengas op te wekken actief gaat ondersteunen.

 

 

Contactgegevens

Projecten