Lydia Foundation

SLF (Stichting Lydia Foundation) is non-gouvernemental apolitieke organisatie, opgericht door Mevr. Caroline N.M. Bayiha op 06-09-2004.in Den Haag.
Het doel van de stichting is om in de wereldwijde bestrijding van illegale migratie te deelnemen door het geven van meer bekendheid, informatie, medische en juridische bijstand aan de kwetsbare groep in Nederland door de verbetering van onderwijsintegratie van de migrant op nationaal en internationaal niveau.

SLF zal proberen om haar doel te bereiken via het creëren van duurzame ontwikkelings projecten, welke gericht zijn op de 8 Millennium Goals om de bevolking te houden in hun eigen gemeenschap door het voorzien van banen, goede gezondheid, onderwijs, huisvesting en door sociaal maatschappelijk welzijn te verbeteren in de eerbiediging van de fundamentele rechten van de mens.

 

Projecten